عجیب است... نمی دانم سِر شده ام... درگیر امتحانها هستم و نمی فهمم که خوب نیستم... خوبم و فکر می کنم باید بد باشم......نمی دانم. آخر چیزی که عوض نشده... همه چی همان –ی هست که بود.... کار خودش است... چه می کند این فلوکستین 10!!! آره. کار، کار خودش است.

+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم تیر 1391ساعت 3:27 توسط آزاده.میم |